บุคลากร

 

คณะทีมงานประกันคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร

  หัวหน้าแก๊งค์  
  หัวหน้างาน  
รองหัวหน้าแก๊งค์
เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่
 
เจ้าหน้าที่   เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่